ປະສົບການ 20 ປີໃນດ້ານນີ້

ພັດລົມໂດຍຜ່ານການໄຫຼຜ່ານ Positive Conveying Rotary Airlock Valve ສໍາລັບ wheat flour rice milling pneumatic system conveying